חנות הזרעים של הגן

בוצין סיני | Verbascum sinaiticum

בוצין סיני | Verbascum sinaiticum

27.00