חנות הזרעים של הגן

מרווה כחולה | Salvia indica

32.00

משפחה:שפתניים
צורת חיים:עשבוני רב-שנתי
גודל צמח בוגר: גובה 1 מ', רוחב 0.8-0.5 מ'
האבקה: פרח צוף, מבוקר בעיקר על-ידי דבורים גדולות
צריכת מים: נמוכה, רק בהפסקות הגשמים
תנאי אור: שטוף שמש
עוצמת פריחה לפי חודשים: אפריל, מאי