חנות הזרעים של הגן

מרוות ירושלים | Salvia hierosolymitana

מרוות ירושלים | Salvia hierosolymitana

18.00

משפחה: שפתניים
צורת חיים: עשבוני רב-שנתי
גודל צמח בוגר: גובה 1 מ', רוחב 0.8-0.5 מ'
האבקה: פרח צוף, מבוקר בעיקר על-ידי דבורים גדולות
צריכת מים: נמוכה, רק בהפסקות הגשמים
תנאי אור: שטוף שמש
עוצמת פריחה לפי חודשים: מרץ, אפריך