חנות הזרעים של הגן

פשתנית משולשת | Linaria triphylla

פשתנית משולשת | Linaria triphylla

30.00

ממשפחת לחכיים

צורת חיים: חד-שנתי

גודל צמח בוגר: גובה 15-30 ס"מ, רוחב 10-20 ס"מ

האבקה: מאובקת על ידיי דבורים ארוכות חדק

עוצמת פריחה לפי חודשים: מרץ,אפריל

צריכת מים: נמוכה רק בהפסקות הגשם

תנאי שמש: שטוף שמש