חנות הזרעים של הגן

צמרורת בואסיה | Trichodesma boissieri

צמרורת בואסיה | Trichodesma boissieri

35.00

משפחה: זיפניים

צורת חיים: עשבוני רב-שנתי

גודל צמח בוגר: גובה 40 ס"מ, 50 ס"מ

האבקה: הצמח מושך בעיקר דבורים גדולות שמרעידות את צרור
האבקנים וכך יוצאת מהם האבקה [האבקת זימזום]

עוצמת פריחה לפי חודשים: ינואר,פבואר,מרץ,אפריל,מאי

צריכת מים: נמוכה

תנאי אור: שטוף שמש